τέσςαρες

τέσςαρες
τέσςᾰρες (τέσςᾰρες, -ᾰρων, τέτρᾰσιν), τέσσαρας.)
1 four

ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις νόστον O. 8.68

ἀν

ἵπποισι δὲ τέτρασιν O. 10.69

τέτρασι δ' ἔμπετες ὑψόθεν σωμάτεσσι P. 8.81

τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν N. 2.19

ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰὼν (cf. Dodds on Plato, Gorgias 451e) N. 3.74

τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.17

δὴ τότε τέσσαρες ὀρθαὶ πρέμνων ἀπώρουσαν χθονίων κίονες fr. 33d. 5.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”